Cinsel aşk isteği ...

Erotizm,
Fr. érotisme
Cinsel duygu ve isteklerine çok düşkün olma durumu, 
Romantizmin çıplak halidir.
Kösnüllük, 
Erosçuluk, 
Şehvaniyet,
Şehvet, (Arapça).
Erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istek, 
Kösnü.  
Aşırı istek.
Hevâ-yı nefsin meyli ve arzusu.
Bir şeyi fazla istemek.
Cinsî istek. Mahbube için olan istek,
İştiha. 
Cinsel özelliklerin bütünü, 
Eşeysellik.

Eski Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros'tan türetilmiştir. Geniş anlamda hem farklı iki cinsten bireylerin cinsel yakınlaşmalarındaki, hem de tüm insanlar arası dostluk ve sevgi şeklindeki aşkın görünümlerini kapsar. Ama bu sözcük zaman içinde anlam daralmasına uğramıştır. Günümüzde erotik denince akla gelen, cinselliğin fiziksel ve ruhsal boyutu ve cinsel egoları tatmin amacıyla yapılan hareketler, davranışlar, oyunlar, moda sanat gibi sosyal olgulardır. Kısaca erkek ve dişinin birbirine karşı duydukları cinsel istekdir. Cinsel heyecandan önceki akıl durumuna ilişkin bir sıfattır.