Mezopotamya' da yaşayan bir halk, ...

Mezopotamya bugün , doğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu'yu (Türkiye) kapsayan coğrafi bölgeyi tarif eden bir isimdir. 

Mezopotamya Eski Yunanca'da iki nehir arasındaki yer anlamını ifade eder ve Fırat ile Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Farklı kültür ve halkın karıştığı bu bölgede tarih boyunca birçok kavim bir arada yaşamıştır. Mezopotamya bölgesi dünyanın en tanınmış ve köklü medeniyetlerinden birkaçına ev sahipliği yapmıştır;


Alkatlar- Akadlar(Sami kökenli) - Amurrular (veya Amoritler) - Aramiler - Asurlular,
Babilliler,
Elamlar,
Hurriler,
İbraniler - İskitler
Kassitler,
Medler - Mitanniler ,
Persler,
Sümerler,
Urartular,

Haftanın En Çok Sorulanı