II.Beyazıt' in şiirlerinde kullandığı mahlas...

Adli, 

II. Bayezid-Beyazıt, (Veli)   (1447 - 1512)
8.Osmalı Padişahıdır.Fatih Sultan Mehmed' in, Gülbahar Hatun' dan olan büyük oğludur. Yavuz Sultan Slim' in babasdır. Edirne' ye bağlı Dimetoka’ da 1447’ de doğmuş, dini ağırlıklı tahsil yapmıştır.Çok iyi bir hattat olduğu söylenir. “Adli” mahlası ile şiir de yazar. Şehzade Mustafa ölünce tahtın varisi olur. Amasya sancağında valilik yapar, Fatih 1481’de Gebze’de ölünce padişah olur. Küçük kardeşi Cem ,Bayezid’in tahta geçmesi ile hem korku hem de saltanat ihtirası ile sarsılmaktadır. Korkmaktadır, ağabeyi onu nizam-ı alem için öldürme hakkına sahiptir. İktidarı istemektedir, paşaların büyük kısmı onun yanındadır, ağabeyi Bayezid ağırdır, kendisinin padişahlığı devleti daha hızla ilerletecektir. En önemlisi Cem babasının padişahlığı zamanında Bayezid ise babasının şehzadeliği sırasında doğmuştur.Padişahların kulandığı mahlaslar(Nâm, Lâkab);
Fatih Sultan Mehmet: Avni
Kanuni Sultan Süleyman: Muhibbi
Yavuz Sultan Selim: Selimi
II. Beyazıt: Adli
II. Osman: Farisi
Kaygusuz Abdal: Sarayi
III. Ahmet: Necib
I. Mehmet: Bahti
III. Mehmet: Adli
III. Mustafa: İkbali
II. Murat: Muradi
III. Murat: Muradi
III. Selim: İlhami