Antagonizma,

Tezat,
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast, çelişki.
Çelişim (Tezat) Bir varlığın ya da bir olayın birbirine zıt karşıt durumlarının bir arada verilmesi sanatıdır.