Bulmaca cevapları arama motoru*

Elektrik akımında yeğinlik birimi...


Amper, (Fr. ampère, İng. ampere).

Elektrik akımında şiddet birimi. A ile gösterilir. Adını 19. yüzyıl Fransız fizikçisi André-Marie Ampère’ den alır ve saniyede 1 coulombluk Elektrik yükü akışına karşılık gelir. Bir voltluk bir gerilim farkı, 1 ohmluk bir dirençte 1 Amperlik akım oluşturur.  Amper (sembolü A),

Bir iletkenin herhangi bir noktasından bir saniyede geçen elektrik yükü miktarı. Akım şiddeti birimi amperdir. Bir gümüş tuzu çözeltisinden saniyede 0.001118 gr. gümüş ayıran akımın şiddeti 1 amper (A) dir. Değişik çözeltilerden 1 saniye de 1 amper (A)’lik akım geçirilirse, değişik miktarlarda maddeler ayrışır. Örneğin, 1 amperlik akım şiddeti bir bakır tuzu’ çözeltisinden saniyede, 0.000329 gr.bakır ve nikel tuzu çözeltisinden saniyede 0.000304 gr. nikel ayırır.

V: Potansiyel farkı ( Volt ), 
R: Direnç ( Ohm ), 
I: Akım şiddeti ( Amper ).  


I =V/R
Akım şiddeti formülüne göre hesaplanır;
Q: Elektrik yükü miktarı ( Coulomb ),
t: zaman ( saniye ),
I: Akım şiddeti ( Amper ).

I=I/t

Ampermetre , Akımölçer  
Amperölçer Akımölçer.