Tutsak, köle...

Rakika (Arapça),
Eski dilde esirler ve köleler için kullanılan bir sözcük.

Cariye, Esir, Köle, Rehin, Bişar, 
(İng. slave, prisoner, captive, esir kadın bondwoman).
Cariye ya da halayık, yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın. Savaşta esir edilen kadınlar için karavaş ismi de kullanılırdı.

Özgürlüğü sınırlandırılmış kimse. Savaşta ele geçen düşman. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir,