Cıvanın herhangi bir madenle yaptığı alaşım....

Malgama, (Latince).
Amalgam, (Fr. amalgame).

Amalgam ( Arapça al-malgam = merhem ), çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın, metaller ile yaptığı karışım ( alaşım ). Cıva ile bir başka maddenin katışığı olup diş dolgusunda kullanılır, malgama, amalgam. Amalgam, Sıvı civa, birçok metali, özellikle Bakır, Gümüş, Altın ve Alkali metalleri ( lityum, Sodyum, potasyum, ...) çözer. Katı, yumuşak veya Sıvı olabilir. Cıva, bazı metal olmayan Maddeler ile de amalgam verir. Amalgamın sertliği ve yumuşaklığı ilave edilen metalin miktarına bağlıdır. Amalgamların çoğu ısıtılınca civanın buharlaşmasından dolayı bozunur. Fakat Bakır amalgaması ısıtılınca yumuşar, soğuyunca tekrar sertleşir.

Malgama, Cıvayı temel madde olarak alan alaşım. Rastlanan pekçok madde, cıva ile reaksiyona girerek malgama teşkil eder buna amalgama da denir. Malgama esas olarak diş dolugularında, maden cevherinden gümüş ve altın elde etmek için kullanılır. Özellikle, oda sıcaklığında sıvı olan cıva ile katı bir metalin reaksiyona girebilmesi yönünden ilgi çekicidir. Amalgamaların kesin tabiatları oldukça karmaşıktır.

Gümüşün tabii malgaması, yoğun izometrik kristaller şeklindedir. Malgamalar, temiz parlak metal yüzleri cıva ile temasa getirilerek elde edilir. Seyreltik bir asitin kullanılması, okside olmuş ve metalle cıva arasındaki reaksiyonu geciktiren metal yüzlerinin temizlenmesi yönünden önemlidir. Ayrıca ısı, amalgam reaksiyonunu hızlandırır. Isı, cıva ve alaşım atomlarının, madde içinde daha hızlı hareket etmesini sağlar.

Elektrokimyasal metodlar kullanarak da malgama elde edilir. Bu metodlarda, ya katı metal, cıva tuzu içine daldırılır veya civa malgama, metal tuz çözeltisi içine konur. Elektro kaplamada olduğu gibi, uygun elektrik akımı kullanılarak, işlem çabuklaştırılabilir.

Malgamalar, vakum tüplerinde ark elde etmek için kullanılır. Bu arklar, cıvaya ve mevcut alaşım elemanına has bir ışık spektrumu verirler. Ayrıca, kadmiyum pillerinde, kadmiyum - civa alaşım şeklinde kullanılır. Bu piller, standart voltaj elde etmek için kullanılır. Amalgamların çoğu ısıtılınca civanın buharlaşmasından dolayı bozunur. Fakat bakır amalgaması ısıtılınca yumuşar, soğuyunca tekrar sertleşir.

Bulmaca cevapları arama motoru*

İlgili Reklamlar