RayHaber

OtonomHaber

FizikHaber

KimyaHaberleri

RaillyNews

“Fena değil” örneğinde olduğu gibi, bilinçli hafifsemeye dayanan söz sanatı...

Litot,
Hafifsemeye dayanan söz sanatıdır.

Antifraz, bir retorik terimdir. Bir tür düşünce figürüdür. Alay (ironi) amacıyla bir fikri, bir düşünceyi tersini söyleyerek ifade etmektir. Bu sanat, ironik bir etki bırakır ve ironi ile yakından ilişkilidir, ironi çok zaman bir antifrazla başlayan alaydır. Antifraz ayrıca bir cins  litot' tur. Litot da söylenenin tersini kastetme ilkesine dayanır, ancak litot, söze farklı, yeni anlamlar ilave eder, buna karşılık antifraz, basit bir tersini söyleme sanatıdır. Bu haliyle Türkçe’deki “kinâye” ve “tesmiye-i bin-nakîz” sanatlarının karşılığıdır. Bir kelimeyi olağan anlamına, ister kuvvetle inkâr veya teyit amacıyla olsun, ister alay etmek amacıyla olsun, zıt bir anlamda kullanma sanatıdır.

İlgili Reklamlar


Reklam