Osmanlı ordusunda bir askeri sınıf...

Osmanlı Devleti Ordusu, Ordu-yi Hümayun Osmanlı Devleti' nin ordusudur.  Osmanlı ülkesi eyalet ve sancaklara bölünmüş ve eyalet bugünkü deyimle il demektir. Eyaletlere Vezirler, Beylerbeyi, Mirmiranlar, sancaklara da Mirliva ve Beyler memur edilirdi. Vezirlerden gayrısına Ümera denirdi. Osmanlı devleti salt bir askeri hükümet olarak kurulduğundan, vüzera ve ümera sivil devlet işlerine bakmak ve düzenlemekle beraber askeri görevleri de yerine getirirlerdi.

Askeri Teşkilat,
Yaya ve müsellemlerin temelini attığı ordu teşkilatı zamanla kuvvet ve sınıflara ayrılmıştır. Osmanlı ordusu başlıca 4 ana kuvvetten oluşmaktadır. Kapıkulu Ocağı,  Eyalet askerleri, Akıncılar ve Donanma' dır.

Kapıkulu Ocağı; Kapıkulu Piyadeleri ve süvarilerinden oluşmuştur.
Kapıkulu Piyadeleri;
Acemi Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabacılar Ocağı, Humbaracı Ocağı, Lağımcılar, Sakalar,

Kapıkulu Süvarileri: Silahtar, Sipahi, Sağ Ulufeciler, Sol Ulufeciler, Sağ Gureba bölüğü, Sol Gureba bölüklerinden oluşmakta idi.
Ana madde: Kapıkulu Ocağı

Eyalet askerleri;
Yerli Kulu; Azab(Azepler), Sekban , Tüfenkçi(Tüfekçiler), İcareliler(Yerli topçular), Lağımcılar, Müsellemler,
Serhat Kulu: Deliler (Deli), Gönüllüler, Beslilerden, Topraklı Süvari, Tımarlı Sipahiler.

Akıncılar;
Müslüman Türklerden meydana getirilen hafif süvari kuvvetlerine verilen bu isim, 500 sene sonra Avrupa' da "komando" olarak ortaya çıkacaktır. Akıncılardan bin kişinin komutanına binbaşı, yüz askerin komutanına yüzbaşı ve on neferinkine de onbaşı denilirdi. Bunların hepsinin üstünde de akıncı beyi denilen akıncı kumandanı vardı buna Akınal ve akıncı sancak beyi de denilirdi. Ayrıca akıncılar, savaşlarda keşif amaçlı en önden de giderdi ve Osmanlı Devleti tarihinde önemli bir yere sahiptirler.

Donanma; Donanma-yı Hümayun, Osmanlı Devleti' nin denizcilikle ilgilenmeye başlaması İzmit ve Gemlik taraflarının, daha sonra da Karesi ilinin alınması ile başlamaktadır. Karesi Beyliği gemilerinden faydalanılarak, Rumeli' ye geçen Osmanlı, 1390 yılında Gelibolu' da önemli bir tersane yapmıştır.