Kenya' da yaşayan bir halk...

Kikuyular,
Nandiler,
Luhyalar,
Luolar,
Kalenjinler, 
Kambalar,

M.S. 10. yüzyılda bu gün Kenya nüfusunun dörtte üçünü oluşturan Nilotic ve Bantu halkları Kenya' ya göç etmiştir. Bu yıllarda Swahili dili meydana gelmiştir. Swahili bir çok Arapça kelime içeren bir Bantu lisanıdır.
 
Kenya, Hint Okyanusu' na kıyısı olan bir doğu Afrika ülkesidir. Komşuları Tanzanya, Uganda, Sudan, Etiyopya ve Somali'dir. Başkenti Nairobi' dir. Doğu Afrika, Hint Okyanusu kıyısında, Somali ve Tanzanya arasında yer almaktadır. Kenya' nın yüzölçümü, 582,650 km² dir. Kıyıda tropikal, iç kesimde çöl iklimi hakimdir. Altın, kireçtaşı, soda, tuz, hidro güç, vahşi doğa doğal güzellikleridir. Kuraklık ve su baskınları ülkenin doğal afetleridir.

Kenya'nın en büyük etnik grubu Kikuyu' lar nüfusun %25' ini oluşturur, Başkent Nairobi çevresinde yoğun olarak yaşarlar ve geleneksel olarak politik iktidarı elinde tutan grup olmuştur.

Luhya' lar ülkenin ikinci büyük etnik grubunu oluşturur. Batı Kenya' da Uganda sınırının güney kesimlerinde yaşarlar. Batı Kenya' da Victoria Gölü çevresinde yerleşmiş Luo' lar Kenya'nın üçüncü büyük etnik grubunu oluşturan halktır ve Uganda ve Tanzanya' da yaşayan halklarla akrabadırlar. Son dönemlerde yaşanan bölgesel savaşlar Luo'ların Kikuyu yönetimiyle tarihi hesaplaşmasından ibarettir.
Kenya' nın dördüncü büyük etnik grubu Kalenjin' ler , beşinci ise Kamba' lardır. Kambalar geleneksel olarak askeriyede söz sahibi roller üstlenmişlerdir. Altıncı en büyük etnik grup olan Kisii' ler nüfusun %6'sını oluşturur ve politik olarak Luo' lar gibi Kikuyu karşıtı bir duruş sergilerler.