Yurdumuzun sulak alanlarında da yaşayan bir ördek cinsi....


Patka, 
   Karabaş patka, 
   Elmabaş patka, 
   Tepeli patka,

Kirik, (Çamurcun),
Kılkuyruk ördek, 
Kara ördek,
Sütlabi (küçük bedenli),
Yeşilbaş (Yabani),
Fiyu, 
Boz dalağan-Elmabağ, 
Bozördek, 
Macar ördeği, 
Çıkrıkçın, 
Altıngöz.

Karabaş Patka (Scaup). 
Akgaga veya Deniz Dalağanı' da denir.
Dalıcı ördeklerdendir. Her bakımdan Tepeli Patkaya benzer. Ancak biraz daha iridir. Ayrıca bunlarda erkeğin sırtı gridir. Tepelinin dişilerinin gagalarında bulunan beyaz halka bunlarda daha geniş bir haldedir. Yanaklar ve boyun yanları yeşilimsi bir parlaklık sergiler. Dişide genel renk kahverengidir. Dişi ve erkekte gaganın tam ucu siyah, geri kalan kısım ile ayaklar mavimsi, göz renkleri altın sarısıdır. Gençlerin renkleri kahve ile siyah arası değişir. Tepeli Patka ile Pasbaşların nadir de olsa oluşturduğu melezlerden bunların ayırt edilmeleri oldukça güçtür. Bu durumda melezlerde, gaga ucundaki siyah lekelerin büyüklüğü ve göz renklerinin koyuluğu yardımcı olabilir. Ayrıca melez, kanatlarındaki beyaz şeritler karabaş patkalarda olduğu kadar göz alıcı değildir.
 
Ülkemiz için göçmen kuşlardır. Hayvansal ve bitkisel gıdalarla beslenirler. Boyları 48 cm. civarındadır. Ördeklerin yaşam alanları içinde sazlık,kargılık olan göller, barajlar,  nehirler, çaylar ve de ördeklerin barınabileceği yerler olarak tarif edebiliriz. Ördekler yaylıma çıktıkları zaman gölü terkederler. Tabi yaylım bittiğinde yine göllere dönerler. Ördekler suların donduğu zamanlarda ve aşırı derecede kuvvetli fırtına rüzgar çıktığı zamanda gölleri ve barajları terk ederek kendilerine göre emniyetli rüzgar ve fırtınanın verdiği sıkıntıları yaşamamak için dere, akarsu, nehir, ufak ama akan çay ve derelere atarlar su donmayacağı için yaylımını burada sürdürebilir.  

Yuvalarını saz ve bitki adacıkları üzerine yapar ve gayet iyi saklarlar. 7-14 yumurta bırakırlar. Gür bitkili tatlı ve tuzlu sularda ve bataklıklarda yaşarlar. Kışın açık sularda ve deniz kenarlarında da görüldüğü olur. Bitki ve böcekler esas besinini oluşturur. Boyları 41 cm. civarındadır. Ülkemizde avı serbesttir.