Bulmaca cevapları arama motoru*

Eyer örtüsü...

Çultar,
Çaprak,
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı vb. örtü.
At örtüsü, eyer örtüsü.
Bir çeşit kilim.
Çok eskimiş elbise.


Teğelti,
Teğeltü, (Halk dilinde).
Eyerin altına konulan keçe.
Binek hayvanlarında eyerin altına konulan keçe.


Haşa,
Yuna,
Eyerin altına konulan belleme,