Üstü kapalı olarak anlatma ...

İma, (Arapça).
İşaret etmek. İşaretle anlatmak. İşaret.
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas.
Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan şey.
İhsas,
Hissetmek. Hissettirmek.
Açık anlatmadan kapalıca bahsetmek.
Zannetmek. İdrak etmek. Duyurmak.
Zimni,
Anıştırma,