Bilginler, yazarlar ve sanatçılar kurulu ...

Akademi, (Fr. académie, İng. academy),
Eskiden, Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu,
Yüksekokul: Güzel Sanatlar Akademisi. 
Çıplak modelden yapılmış insan resmi. 
Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak, kuşkuculuğa sonradan da dogmacılığa kayan felsefe okulunun adı. 
Renaissance'ta Platon düşüncesinin yenilenmesi ile 1440'ta Floransa'da kurulmuş olan Platoncu okul.
Eski Atina'da Platon'un öğrencilerine ders verdiği ağaçlıklı yer. Sonraları bu ad, güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi bilim kurumlarına ya da yüksek okullara verilmiştir. 

Adını Platon’un ders verdiği yerden alan bilim, sanat ve edebiyat okulu. Platon, Akademos adlı, çevresi surlarla çevrili, ağaçlık ve sulak bir yerde ders verirdi. Adları klasik Eskiçağ’ı anımsatan akademilerse Rönesans çağında ortaya çıktı. Bugünkü anlamda ilk önemli akademi, Fransa’da 1535′te kurulan “Académie Française”dir (Fransız Akademisi). Ondan sonra pek çok ülkede siyasal bilgiler, güzel sanatlar, doğa bilimleri ve arkeoloji alanında çeşitli akademiler kuruldu. Dünyadaki akademilerin yapısı ve işleyişi arasında tam bir benzerlik yoktur.


Kaynak; http://www.bilgiyaz.com
© Yayınlanan haber ve fotoğrafların tüm hakları SUCUDO Ltd firmasına aittir. © Sitede yayınlanan yazıların hiçbiri telif hak sahibinin izini alınmadan yayınlanamaz. Designed & SEO by Levent Özen | Copyright © Bulmaca Cevap | 2011-2024