Büyüklerin bulundukları yer, dergah ...

Asotan, 
Dergah, (Farsça).
Tekke,
Dervişlerin toplandıkları ve ayin yaptıkları yer, yapı. 
Büyük tekke.
Eskiden, tarikattan olanların toplandıkları yer. 
Dergâhta, tarikat ilkeleri öğretildiği gibi saz, koşuk eğitimi ve öğretimi de yapılırdı.