"Lira" anlamında argo sözcük ...

Oski,
Argoda Lira,
Karagöz ustalarının "altın" karşılığında kullandıkları terim.
Argoda, Gölge oyunu sanatçılarının "altın" karşılığında kullandıkları sözcük.
Kötü yolda olan kadın.