Atla ansızın yapılan saldırı ...

Ilgar, (İng. Gallop, raid ).

Dizginleri koyuverilmiş atın dörtnala koşması.
Atın dört nala koşması. 
 Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı.

Eski Türklerde at koşularına ve tören olarak yapılan koşulara verilen ad. 

Düşman topraklarına ansızın yapılan hücum, akın. 
Başıboş hayvanın dörtnala koşması.
Hayvanın yürümeyle koşma arası yürüyüşünü anlatır. 
Çok çabuk, hızlı. 
Hücum, akın. 
Verilen söz. 
Havanın parlak, açık olması. 
Öfke.