Bir nesnenin uzayda kapladığı yer ...

Uzam, (İng. extent).
İmtidat, vüsat, (Osmanlıca).
Boyut,
Algılanan nesnelerin temel niteliği. 
Bir nesnenin uzayda kapladığı yer, vüsat.
Özdeğin kapladığı yer büyüklüğü ya da bir şeyin nereye dek vardığı.
Yer kaplama; algılanan cisimsel nesnelerin temel niteliği; uzayda yerleşmiş olan ve uzayın bir bölümünü dolduran cisimlerin niteliği.
İnsanı, çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde yaşam etkinliklerini ve eylemlerini sürdürmesine elverişli, toprak, hava ve sudan oluşan çevre.