Çabuk davranan, çevik ...

Atik,
Çevik, (Fr. Acuité).
Agile,
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik,
Çabuk davranan, çevik.
Berrak, saf, temiz, karışmamış, değerli.