Dil devriminin ilk yıllarında milletvekili anlamında kullanılan sözcük ...

Saylav,
Milletvekili, mebus.
Seçim, seçme.
Seçilmiş. 
Dil devriminin ilk yıllarında milletvekili anlamında kullanılan sözcük.
Dil inkılabı'nın ilk yıllarında milletvekili anlamında kullanılmış sözcük.