Duyarlığı ve duyumsal izlenimleri inceleyen fizyoloji dalı ...

Esteziyoloji, (İng. estesiology).
Duyu organları ve duyuları araştıran bilim dalı.