El tezgahlarında siyah yün ipliğiyle dokunan kalın ve ensiz bir kumaş ...

Vala,
El tezgahlarında siyah yün ipliğiyle dokunan kalın ve aynı zamanda ensiz kumaşa Kastomunu ve Yozgat' ta verilen ad.
Erzurum, Kars ve Urfa' da başörtüsüne verilen ad.
Ekseriyetle iki renkli olup, elbiselik olarak kullanılan ince ve kıymetli bir cins dokuma kumaş.