Eski Türk devletlerinde hükümdarlara ve şehzadelere verilen san ...