Gece ayışığı altında oynanan saklambaç türü bir oyun. ..

Aygördüm,
Aygördüm Allah,
Gece ay ışığı altında oynanan saklambaç türü bir oyun.

Aygöördüm oyununda adında da anlaşılacağı gibi ay çıktıktan sonra geceleri oynanan bir oyundur. Saklambaç oyunu gibidir. Oyunda iki grup oluşturulur. İki grup oyunculardan bir grup saklanır. Bir kısmı da bunları bulmaya çalışırlar. Bu oyun normal saklambaç veya ara getti olarak adlandırılan oyunların hemen hemen aynısıdır. Fakat tek değişik tarafı, bu oyun genelde akşamleyin ay çıktıktan sonra oynanmasıdır. 
Bu oyunda başarı sağlamak saklanan oyuncunun hepsinin de teker teker saklandıkları yerden bulunarak el ile dokunarak vurulmuş (bulunmuş) olmasıdır. Bu oyun bazen akşamleyin başlayıp oyuncuların bulunamadığı için sabaha kadar sürmüş olduğu da görülmektedir.