Gölleri inceleyen bilim dalı ...

Limnoloji,
Gölleri inceleyen bilim dalı.

Göl bilimi olarak bildiğiniz bilim dalının gerçekte ismi Limnoloji’ dir. Göl bilimi yani Limnoloji gölleri en detaylı bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. 
Daha da açmak gerekirse doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini, içlerindeki su ve enerji akımlarını inceleyen bilim dalı.
Hidrolojik olayları da kapsayacak şekilde çevre analizine ağırlık vererek göl ve açık rezervuarları inceleyen bilim.

Tatlı suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik durumlarını inceleyen bilim dalı.