Güzel, iyi kadın ...

Hasna,
Çok fazlasıyla kendini haramdan saklayan kadın. 
Çok iffetli, çok nâmuslu kadın.
Güzel kadın. Hüsün ve cemal sâhibesi.
Güzel ve namuslu kadın.
Güzel ve namussuz olursa oruspu.