Güzel olan anlamında sanat terimi ...

Tokalon, 
Bir sanat yapıtının "güzel olan" yanını belirten sözcük.
Bir sanat yapıtının güzel olan yanını belirten sözcük.
Güzel olan anlamında kullanılan sanat terimi.