Kendiliğinden ve özgün yaratıcılığın tersine geleneksel, kavramlara ve kurallara sıkı sıkıya bağlılık ...

Akademizm, 
(Academicism) ,
Akademicilik,

Akademizm sözcüğü bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyasak değişmez olduğu varsayılan onaylanmış standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anlamında kullanılır. 

Yeni sanatsal arayışlara karşı çıkan bir tutumu ifade ettiği için sözcük olumsuz niteliktedir. 

Bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anlamında kullanılır.