Kusturucu ilaç ...


Emetik, (İng. emetic drug).
Kustucu ilaç, 
Kusma,yaratmak için verilen bir ilaç. 
Beyinde bulunan kusma merkezini ve mide mukozasını veya ikisinden birini uyararak kusmaya neden olan ilaç.
Kusturucu ,
Kusmaya neden olan madde.
Kusturucu madde ya da ilaç, 
Karşıtı, bulantı kesen manasında, antiemetik.Kusturucu Maddeler (Emetik);

Zehirlenme kuşkusu olan vakalar dışında ender kullanılırlar. Bu ilaçlar iki sınıftır:
1. Ilık su içinde eritilmiş tuz veya soğuk suda eritilmiş hardal gibi, mideyi tahriş edip kusturanlar,

2. Apomorphine gibi, beyindeki kusma merkezini etkileyip kusturanlar. 

En iyi ve en tehlikesiz kusturucu, ılık sudaki sofra tuzudur. Hastaya çok bolsu verilmeli ve bu etkiyi kuvvetlendirmek için boğazın arka kısmına parmakla hafif basmalıdır. Çok kullanılan diğer bir kusturucu da; ipeca şurubudur.