Minder ...

Dilik,
Minder.
Yırtık
Üst dudağı yukardan aşağıya doğru yarık olan (kimse). 
Dilinmiş, yarılmış. 
Yırtık, sökük (giyim eşyası için).