Osmanlı ordusunda ve donanmasında hafif piyade askeri ...