Şarabın yaydığı güzel koku ...

Buke,  (Fr. bouquet).
Koku, rayiha.
Şarabın yaydığı güzel koku.
Şarabın eskimesi sonucunda meydana gelen şarap kokularına denir. Daha çok içildikten sonra genizde hissedilir.

Genç şaraplarda bulunan aromaların yıllandıkça daha kompleks hale gelip; ikincil ve üçüncül aromalarının da hissedildiğini gösteren, gelişmiş kokuları belirten terimdir.

Şarabın fermantasyon ve meşe tretmanı sırasında ve daha sonra şişede yıllandırılması boyunca oluşan ikincil ve üçüncül aromalar.