Telli çalgılarda telleri yüksekçe tutan tahta köprücük ...