Tüle benzer ince ve saydam bir kumaş ...

Salaşpur, (arapça).
Seyrek dokunmuş, astarlık ince bez.
Seyrek dokunmuş astarlık kumaş.
(Hindistan'daki Solapur şehrinin adından)
Seyrek dokunmuş, astarlık ince bez

Sakangur,
Sakankur,
Sargı bezi olarak kullanılan bir çeşit bültene verilen ad.
Dokumacılıkta, tüle benzer ince ve saydam bir kumaş. 
Sakangurun derisini hatırlat­ması sebebiyle, Sargı bezi olarak kullanılan biı çeşit tülbente verilen ad. Eskiden Sakangur, bir ku­maş cinsiydi. Değerli mektup ve armağan­lar bu kumaşa sarılırdı, 70 cm’ lik bir boh­ça biçiminde olurdu. Şeyhülislâm ve sad­razamlar tarafından Mabeyni Hümayuna ya­zılan ve saraydan iradei seniye ile çıkan maruzat bunlara sarılarak düğümlenir ve düğümün üzerine kırmızı balmumlu mühür basılırdı. Saray mutfağından çıkan tabla ve testiler de bu tüle sarılırdı.Doğum dolayısıyle akraba, dost ve tanıdıklara gönderi­len loğusa şerbeti sürahileri de sakangurla örtülürdü. Sürahinin üzerine örtülen kırmızı tül kız çocuğu, boğazına bağlanan ise erek çocuğu belirtirdi

Ayrıca eskiden toz haline getirilip cinsel uyarıcı olarak kullanılan bir cins kert. Arabistan ve Kuzey Afrika’ da yaygın skink türü (Seincus officanlis) dür. Kurutulup toz haline getirilen sakangur eskiden şehvet uyandırıcı sayılır ve bu amaçla kullanılırdı.