Osmanlılar döneminde Bingazi ve Trablusgarp' tan alınan bir vergi türü ...