Baş eğen, itaat eden ...

Muti, (Arapça).
Baş eğen,
Yumuşak başlı, 
İtaat eden,
İtaat eden, baş eğen, veren. 
Tabi, bağlı. 
Rahat ve uslu.
Söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak.
Boyun eğen, itaat eden.
Bağlı, sadık. 
Rahat.