Başta Katolikler olmak üzere Hıristiyan din adamlarının giydiği uzun giysi ...