Bir kimseyi kötüleme, kınama...

Zem, (Arapça).
Zemm,
Birisinin ayıplarını söylemek, çekiştirmek. 
Kötülemek, yermek. 
Ayıplamak.
Yerme, 
Yergi,
Kınama,
Kötüleme,
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi.