Bir meslekte yaşca ve kıdemce başta gelen kimse ...