Bir mezhebe mensup kilise adamlarının ve rahiplerinin tümü ...

Ruhban, (Arapça),
Rahipler.

Rahib, Hristiyan din adamı. 
Rehbaniyyet.
Rahipler zümresi; 
Hıristiyan din adamları sınıfı. 
Ruhban sınıfı, başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişiler. 

Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı zaman zaman diğer dinler için de kullanılır.
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/