Bir tür deniz taşımacılığı ...

Roro,
Ro-Ro taşımacılığı ,
Günümüz gemi taşımacığında temel amaç, gemilerin limanda daha az süre kalarak verimli bir şekilde kullanılması ve taşıma maliyetlerinin azaltılarak maksimum kar elde edilmesi haline gelmiştir. Bu bağlamda modern gemi ve araç – gereç ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Eskiden olduğu gibi, limanlardaki her çeşit yükü taşıyabilecek gemiler yerine, günümüzde artık yükte uzmanlaşmanın normal bir sonucu olarak belirli yük grupları için gemi inşası söz konusudur. Bu durum kuşkusuz yatırım maliyetlerini de arttırmaktadır. Gemi taşımacılığı işleminde pahalı yatırım yoluyla rekabet gücü sağlayan ve taşımalara oldukça fazla hız kazandıran gemilerin başında Ro-Ro gemileri gelmektedir. 

Ro-ro gemilerinin isimlerini belirtmek gerekirse; 
Uzakyol ro-ro gemileri
Sürücülü ro-ro gemileri
Konvansiyonel ro-ro gemileri
Kombine ro-ro gemileri
Araba taşıyıcıları
Araba yolcu gemileri
Orman ürünleri ro-ro gemileri
Raylı feribotlar
Kanal ve nehir ro-roları
Ro-ro barge gemileri, şeklinde sıralanabilir.
 
Ro-Ro gemilerinin tercih edilmesinde en büyük etkenlerden birisi de, şüphesiz fabrikada üretilen malın bir tek taşıyıcı araca sadece bir kez yüklenip boşaltılmasına olanak vermesi ve taşıma süratini büyük ölçüde arttırmasıdır. Böylece hem malın aktarımlar esnasında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunması ve hem de daha az yol kat eden araçların yıpranma sürelerinin azalması sağlanmaktadır. Bu çerçevede , yükte uzmanlaşmanın sonucunda Ro-Ro gemileri taşıma kapasiteleri veya taşıdıkları yüklere bakılarak bir sınıflandırmaya tabi tutulabilmektedirler. 

Ancak Ro-Ro gemilerini kesin sınırlarla birbirinden ayırmak imkansızdır. Çünkü Ro-Ro gemileri en fazla yük esnekliğine ve en kolay revize edilebilme özelliklerine sahip gemilerin başında gelmektedir. Dolayısıyla çok genel bir sınıflandırma yapılarak konu incelebilir.Son olarak ro ro taşımacılığın büyük avantajlarından bahsedicek olursak; tahliye ve yükleme çubuğu ile limanlarda kalış süresinin azlığı nedeni ile, liman giderlerinin azalması,süratlerinin yüksek oluşu ve limanlarda bekleme sürelerinin düşük olması ile,daha çok sayıda sefer olanağı,insan gücünden tasarruf olanağı,yüklerin yük sahiplerine daha kısa sürede ulaşması şeklinde tanımlanabilir. Gemi taşımacılığı işleminde ro ro gemilerinin payı oldukça büyüktür.

Kaynak;
http://www.gemitasimaciligi.net/