Bir tür uzun konçlu çizme...

Sokman, (Sökmen),
Halk dilinde çizme, 

Bir çeşit uzun konçlu çizme.
Çizme,
Mest üzerine giyilen çizme.
Kabadayı, yiğit delikanlı.