"Denizayısı" da denilen bir fok cinsi ...


Otari,  
Otariidae, Otaria,
Denizayısı, (İng. Northern furseal).
 
Etçiller (Carnivora) takımının, iri kulaklıgiller (Otariidae) familyasından, 1.5-2. 5 cm kadar uzunlukta, uzun ve yumuşak tüylü, postu değerli, Güney Pasifik Okyanusu' nda yaşayan bir tür. Familyanın en küçük üyeleri sırf 25 kiloya ulaşan, bazı denizayısı türlerinin dişileri, ve en büyükleri 500 kiloya kadar ulaşan Eumetopias jubatus türünün erkekleridir. 

Denizayısıgiller hiç şüphesiz ortak bir atadan türemişlerdir ve doğal bir familya oluştururlar. Familyanın üyeleri yedi ayrı cinse paylaştırılırlar. 

İlk iki cinse deniz ayısı (kulaklı fok) ve diğer beş cinse de "denizaslanı" adları verilir.

Denizayısıgiller soğuk kutup denizlerinde, ılıman denizlerde ve subtropik denizlerde yaşarlar. En fazla türleri kutup denizlerinde bulunur. Akdeniz'de ve Türkiye'nin diğer denizlerinde Denizayısıgiller yoktur.