Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu' ya özgü bir üzüm cinsi ...