Eski Hint destanlarında kullanılan ve sekizer heceli iki dizeden oluşan birim ...

Sloka, (Sanşkritçe).
Eski Hint destanlarında kullanılmış olan ve her bir dizesi sekiz + sekiz heceli olan beyit.
Eski Hint destanlarında kullanılan ve sekizer heceli iki dizeden oluşan birim.