Geceleyin söylenen ağır ve feryatlı türkülerde uygulanan bir halk ezgisi ...

Tatyan,
Mahalli bir türkü makamı.
Geceleyin söylenen ağır ve feryatlı türkülerde uygulanan bir ezgi.