Günlük ağacından elde edilen bir balsam...

Tıgala,
Sığlayağı,
Aselbent,
Tıgala, Sığla yağı,
(Styrax Liquidus-Liquidambar orientalis),  

Tıbda ve kokuculukta kullanılan bir reçinedir ve aynı adla anılan ağacın kabuklarının çizilmesiyle elde edilir.

Hekimlikte kullanılan, sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve öz su.


Sütleğengiller;  
Sütleğengillerden, yaprak sap ve köklerinde süt görünüşlü, kekre ve yakıcı bir öz su bulunan, verdiği öz su türlerine göre hekimlikte ve sanayide kullanılan, yedi yüz kadar türü bilinen, bir veya çok yıllık bir bitki, Japon kaktüsü (Euphorbia). 

Sütleğengiller (Euphorbiaceae) familyasından, gövde ve yapraklarından süt çıkan, bazı türleri sebze olarak kullanılan, bazılarından boyar madde elde edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı Euphorbia cinsi türlerine verilen ad.