Haber...

Sava,
Acas,
Peyam,
Salık,
Haber,(Arapça),
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.
İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi,
Bilgi,
Yüklem.
Hâriçten insanın fikrine intikal eden ilim.
Yeni havadis. 
Ağızdan ağıza nakledilen söz.
Peyam. Peygam. 
Nebe'. İlim ve malumat. 
Bilgi.
Hadis, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm'ın sözü.
Hâdiseyi bildiren fiil veya cümle.