Hindistan' da büyük toprak ağalığına verilen ad...


Zamindari,
Zemin-dar, 
Osmanlıca Zemindârân, 
Hâkim. 
Vâli.
 İran' da Zamindar, 


Bir Zamindar ya da zemindar aristokrattır.
Hindistan' da genellikle kalıtsal olarak, askeri amaçlarla büyük toprakları arazileri  düzenler ve vergi toplama hakkına sahipse o zamindars' dır.  
Bu topraklarda yaşayan köylüler denetime tutulur. Zamanla onlar Mihrace (Büyük Kral), Raja (King), Nevvab (Lord), Mirza (Prens) Chowdhury (Lord) ve diğerleri gibi Prens ve Kraliyet ünvanlarını almışlardır. Zamindars' lar, Bazı durumlarda Lordlar ve baronlara eşdeğer olarak kabul edilir. Ancak onlar da bağımsız birer egemen Prenslik olarak görüldü.