Hindu inanışında, tanrısal bir varlığın bir kötülüğe karşı koymak için insan ya da hayvan bedenine bürünmesi ...

Avatara,
Avatar,(Avatara).
Hindu inanışında, tanrısal bir varlığın bir kötülüğe karşı koymak için insan ya da hayvan bedenine bürünmesi.

Hindu inanışında tanrısal bir varlığın dünyadaki belirli bir kötülüğe karşı koymak üzere insan ya da hayvan bedenine bürünmesine Avatar denir. 

Hindu inancında insanlar tarafından Vişnu' nun on avatarı vardır. Bunlardan dokuzuncusu olarak görülen buda dinsel bir niteliğe bürünmüştür.